Votează proiectul care crezi că va aduce schimbarea

Check-In Chișinău
Chisinau's Fairytales
Personajele Chișinăului. Sculpturi ce te privesc în ochi.
O gură de apă pentru Chișinău

Check-In Chișinău

303 voturi

Check-In Chișinău este un proiect menit să aducă un nou suflu capitalei. Ne dorim cu tot dinadinsul să contribuim la imaginea orașului și anume să îl facem mai actractiv și mai actual.
Datorită acestui proiect, turiștii și locuitorii de aici vor surprinde orașul nostru dintr-un unghi diferit și modern într-o singură fotografie, unde actorul principal va fi al nostru drag Chișinău.

Chisinau's Fairytales

256 voturi

Un proiect care își propune să valorifice poveștile, legendele, fabulele și folclorul local, prin sculpturi moderne, inspirate din legendele și poveștile locale, create de sculptorii tineri din Moldova. Operele de arta vor fi instalate în locuri publice, însoțite de o descriere în l.română și engleză a personajului sau scenei, fiind la fel însoțite de un sistem de iluminare automat, care va pune în valoare frumusețea lucrării pe timp de noapte.

Personajele Chișinăului. Sculpturi ce te privesc în ochi.

352 voturi

Realizarea a 10 sculpturi sau grupuri sculpturale figurative turnate in metal, în mărime naturală - atât chipuri umane, cât și zoomorfe, reprezintand personaje din viața orașului, cu accente de umor sau ironie. Sculpturile vor fi amplasate în locuri de maxim trafic pietonal și turistic, fiind executate de tinerii sculptori din Moldova. Ele vor crea stare de bine, vor trezi zâmbetul trecătorilor, migrând din fotografie în fotografie, creând amintiri, vor promova astfel orașul.

O gură de apă pentru Chișinău

243 voturi

Realizarea unei mici fântâni-robinet sculpturale, din material potrivit stilistic locului în care va fi instalată. Scopul de potolisetea pe timp de vara dar si crearea unui loc de atractie pentru turiști si trecători. La realizarea sculpturii vor fi implicați
sculptori, arhitecți, designeri și studenți de la facultățile creative pentru a alege cea mai intresanta idee de fântână, criteriul principal de selecție fiind gradul maxim de artistism, inovație, dar și aplicabilitate tehnică.

Să facem un cadou orașului de ziua lui!
Investim o parte din banii colectați din vânzarea Chișinău Aniversar în aspectul capitalei.

/
/
/
/
/
/
Banii acumulați până în acest moment

CHIȘINĂU 580 ANI

Chișinău este cu siguranță un oraș al contrastelor. Trăim, vedem și experimentăm acest contrast în fiecare zi.
Am ajuns să-l cunoaștem cu bune și rele, iar conștient sau nu, contribuim la imaginea lui.

Anul acesta, Chișinău împlinește 580 ani. Cu ocazia acestei aniversări, am ales 4 clădiri-simbol care au păstrat autenticitatea de atunci a Chișinăului și le-am printat direct pe produsele noastre aniversare, ca să descoperim
un alt Chișinău. Pe lângă aceste clădiri, trecem în fiecare zi mai bine de 40 de ani. Ele au fost aici tot timpul.
În jurul lor ne-am construit poveștile.

Palatul Republicii

Casa Modei

Casa Presei

Romanița


Palatul Republicii este considerat una dintre cele mai spectaculoase opere
ale arhitecților și îmbină perfect elementele clasice cu cele tradiționale autohtone. Are un aspect impunător și sobru, fiind combinat cu pereții
din sticlă aurită și elemente fine.


Centrul de Modă, clădirea pe lângă care n-ai cum să treci fără a-ți ridica privirea. Situat chiar în Inima Chișinăului, acest edificiu este un adevărat monument arhitectural, grație originalității din fiecare detaliu și istoriei
pe care o are gravată în fiecare piatră.


Complexul din centrul Chișinăului care a fost cândva sediu al breslei jurnalistice este, și astăzi, o casă a tuturor instituţiilor de presă. Este cu siguranță o clădire istorică care a reușit să-și păstreze intact farmecul
de odinioară.


Datorită asemănării foarte mari cu o floare de margaretă, cea mai înaltă clădire din capitală mai este numită și „Romanița”. Aceasta se înalță frumos
la periferia Parcului „Valea Trandafirilor”. Cu toate că este un obiectiv arhitectural unic și deosebit, clădirea, la momentul actual, se află într-o stare precară.

Felicitări!

Ai completat cu succes formularul.

Fii tu cel care contribuie la îmbunătățirea imaginii orașului!

Adună-ți echipa, propune o idee interesantă de proiect care are drept scop îmbunătățirea imaginii Chișinăului
și convinge-ne că împreună putem face un lucru cu adevărat măreț pentru orașul nostru.
Din fiecare CAN de Bere Chișinău vândut, 50 de bani vor fi alocați pentru proiectul câștigător. Demonstrează
că îți pasă, aplică acum!

Membrii juriului

Ludmila Andronic

Director Afaceri Corporative „Efes Vitanta Moldova Brewery”

Doina Nistor

Doina Nistor is chief of party for USAID’s Moldova Competitiveness Project targeting tourism, wine, fashion and ICT industries.

Eugen Boico

Fondatorul și directorul agenției de comunicare Publicis Moldova. Echipa lui Eugen a creat și a promovat unele dintre cele mai importante branduri de pe piața Moldovei inclusiv brandul turistic al Moldovei – „Pomul Vieții”.

Victor Chironda

Activist civic și blogger

Vasile Botnaru

Jurnalist, grafician

Valeriu Lungu

LUNGU Valeriu, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, decanul Facultății Urbanism și Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei

Dacă ai identificat unul din pattern-uri, te încurajăm să încarci pe Instagram o poză
cu #chișinău580, iar noi vom premia cele mai creative imagini

Proiectele propuse în concurs urmează a fi marcate pe harta Chișinăului

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„Împreună contribuim la imaginea orașului”

Concursul „Împreună contribuim la imaginea orașului” (în continuare denumit „CONCURS”) este organizat de ÎM „EFES Vitanta Moldova Brewery” SA, reprezentată prin Directorul General, Dl Gokce Yanasmayan, în continuare denumit „ORGANIZATOR”.

La concurs poate participa orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova, sau grupuri/echipe de persoane fizice care îndeplinesc cerințele de mai sus, sau ONG-uri, sau alte organizații necomerciale, în continuare denumit „PARTICIPANT”.

1. SCOPUL PROIECTULUI

1.1 ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA și berea Chișinău încurajează cetățenii activi să contribuie la îmbunătățirea imaginii orașului Chișinău. „Spune-ne care este ideea ta de proiect, iar Efes Vitanta va contribui la realizarea acesteia.”

1.2 Ce căutăm noi:

PROIECTE VIZIBILE: Idei de îmbunătățire a imaginii unui loc public din Chișinău care să aducă beneficii unui număr cât mai mare de persoane.

PROIECTE REALIZABILE: Un concept cât mai clar, bine structurat și un plan de acțiuni detaliat, cu șanse mari de reușită.

2. ETAPELE CONCURSULUI

2.1. ETAPA 1: Începând cu ziua de deschidere a concursului, Participanții își vor prezenta proiectele, prin intermediul platformei www.inimamoldovei.md (până la 30 septembrie 2016, ora 00:00). Proiectele vor consta dintr-un video de prezentare a proiectului cu o durată de, cel mult, 1 minut, plasat pe www.inimamoldovei.md, în următoarele condiții:

2.2 ETAPA 2:


3. ALOCAREA FONDURILOR

3.1. Organizatorul va aloca o sumă totală de până la 750 000,00 MDL (șapte sute cincizeci mii lei) pentru proiect(e) ales în mod colectiv, prin vot public. Sumele alocate nu vor fi furnizate direct participanților ale căror proiecte au fost desemnate câștigătoare, dar vor fi folosite de către Organizator pentru realizarea și punerea în aplicare a proiectului.

3.2. Organizatorul va promova digital proiectul câștigător, cu numele câștigătorului.

3.3. Organizatorul va oferi îndrumare și sprijin din partea experților pentru a ajuta la executarea și punerea în aplicare a proiectului/ proiectelor câștigătoare. Proiectul câștigător va fi implementat de Participantul câștigător sub egida, cu sprijinul și contribuția Organizatorului.


4. MEMBRII JURIULUI

4.1. Juriul va include următorii membri:


4.2. Organizatorul poate înlocui membrii sau să includă membri suplimentari, în caz de necesitate.

4.3. Juriul va alege proiectele finale pe baza următoarelor criterii:


5. PROCEDURA DE APLICARE

5.1 CINE POATE PARTICIPA: La concurs poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova, sau grupuri/echipe de persoane fizice care îndeplinesc cerințele de mai sus, sau ONG-uri, sau alte organizații necomerciale.

5.2 PERIOADA DE APLICARE: între 01/07/2016 și 20/09/2016.

5.3 MODALITATEA DE APLICARE: Participanții trebuie să viziteze site-ul http://www.inimamoldovei.com, să găsească butonul de aplicare la concurs și să urmeze instrucțiunile pentru a trimite proiectul.

5.4 APLICARE/CERINȚE DE CONȚINUT: proiectul depus de către un participant trebuie să fie:

5.5 RESTRICȚII DE APLICARE: în cadrul concursului ”Împreună contribuim la imaginea orașului”, prezentarea ideii NU trebuie:

5.6 Organizatorul poate elimina din concurs orice participant al cărui aplicare la concurs, sau proiectul prezentat încalcă restricțiile expuse în prezentul Regulament.

5.6. Organizatorul nu va lua în considerație orice aplicare la Concurs și orice proiect prezentat de persoane ce nu întrunesc cerințele expuse în prezentul Regulament, depuse pe alte căi decât cele indicate, sau aplicațiile făcute peste termen, sau în format ce nu corespunde celui indicat în Regulament.

5.7 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: prin completarea datelor personale, participanții își exprimă acordul expres și neechivoc că acestea, precum și orice alte informații furnizate de ei, incluse în formularul de înscriere, să fie procesate și folosite de Organizator în vederea validării, atribuirii premiilor concursului, desfășurării concursului și îndeplinirii oricăror obligații legale.


6. NOTIFICARE ȘI CERINȚE DE SELECȚIE

6.1 Participantul, al cărui proiect este selectat, va fi notificat prin e-mail sau telefon și va fi solicitat să se prezinte la data indicată în fața Juriului pentru a face o prezentare a proiectului.

6.2. Participantul va trebui să prezinte un document de identificare, confirmând identitatea și informațiile prezentate în aplicație.

6.3. În cazul în care participantul nu se prezintă în fața juriului la data și ora comunicată, proiectul său va fi descalificat și nu va participa la concurs.

6.4 Detalii exacte, inclusiv orice informații adiționale pentru punerea în aplicare a proiectului, vor fi solicitate de la Participant, dacă este cazul, la momentul notificării.

6.5. Orice nerespectare de către Participant a oricărei obligații care rezultă din aplicație/proiect poate avea ca rezultat descalificarea aplicării/ proiectului.

6.6. Participantul al cărui proiect este câștigător poate fi solicitat să semneze contracte de publicitate precum și alte documente suplimentare cerue de către Organizator, necesare pentru realizarea Proiectului.


7. DREPTURILE ORGANIZATORULUI

7.1. Organizatorul beneficiază de următoarele drepturi:

7.2. Organizatorul nu este obligat și nu va fi ținut:


8. DREPTURILE PARTICIPANTULUI

8.1. Participantul beneficiază de următoarele drepturi:


9. TRANSFERUL DREPTURILOR

9.1. Prin aplicare la Concurs Participantul acceptă și prin prezenta transferă către Organizator, partenerii, contractanții, subcontractanții și succesorii săi drepturile nelimitate, perpetue, irevocabile, în mod gratuit și în volum deplin pentru reproducerea, distribuirea, crearea derivatelor ideii, să editeze, să modifice, să combine cu alte materiale sau idei, precum și să utilizeze pe orice alte căi ideile expuse de Participant în aplicația și proiectul său, ce au fost prezentate către Organizator, precum și toate elementele ce intră în acestea. Participantul oferă Organizatorului dreptul de a folosi imaginea sa, referire la datele sale de identificare și biografice (nume, prenume, studiile, experiența de muncă etc.) în mijlocele de informare în masă, inclusiv și în rețelele de Internet, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara teritoriului ei, în legătură cu câștigarea și realizarea Proiectului de către Participant, fără plată adițională din partea Organizatorului și fără necesitatea obținerii unui acord adițional din partea Participantului, sau a oricărei terțe persoane.

9.2. Prin înscriere în Concurs, Participantul își asumă răspunderea totală, precum și eliberează de răspundere și își asumă obligația de a despăgubi Organizatorul, afiliații săi, agențiile de promovare și publicitate, la fel ca și distribuitorii, punctele de vânzări, precum și fondatorii, asociații, acționarii și angajații acestora pentru orice formă de răspundere, sancțiune, pagubă sau pierderi, rezultate din violarea drepturilor la proprietate intelectuală, asupra mărcilor, ideilor, imaginii, încălcării privațiunii, defăimării sau încălcării drepturilor la publicitate etc., cauzate persoanelor fizice sau juridice, de drept privat sau public, naționale și internaționale, ca urmare a înscrierii Participantului la Concurs, înaintării Proiectului, alegerii Proiectului dat în calitate de câștigător, implementării și mediatizării proiectului de către Organizator.


10. TERMENI ȘI CONDIȚII LEGALE

10.1. Prin aplicare la Concurs, Participanții acceptă să respecte condițiile de aplicare, prezentul Regulament, precum și deciziile Organizatorului, deciziile Juriului și rezultatele votului public, care vor fi obligatorii și incontestabile pentru toți. Organizatorul își rezervă expres dreptul de a modifica condițiile Concursului, la fel de a suspenda sau anula la orice moment desfășurarea acestuia.

10.2. Concursului desfășurat de organizator, precum și prezentului Regulament i se aplică prevederile legislației Republicii Moldova, iar orice prevedere a Regulamentului contrară normelor legale obligatorii este nulă.

10.3. Prin aplicarea la Concurs, Participanții acceptă că Organizatorul examinează inclusiv și alte idei sau proiecte venite de la alți Participanți, acceptă ca ideile sale, parțial sau total să fie dezvoltate de Organizator la realizarea altor proiecte, care au fost desemnate câștigătoare.

10.4. Orice informație colectată de Organizator va fi utilizată și păstrată în conformitate cu Politica de securitate internă a Organizatorului, precum și în conformitate cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

10.5. Participarea la Concurs nu implică achiziționarea de către Participanți a unor produse sau servicii ale Organizatorului, orice mesaj contrar comunicat de persoane terțe, sau solicitări de recompense, plăți sau favoruri din partea unor astfel de persoane sunt ilegale și nu au nicio conexiune cu Organizatorul.

10.6. Orice dezacord, neînțelegere sau litigiu apărute în legătură cu organizarea Concursului urmează a fi soluționate pe cale amiabilă de către Părți, prin intermediul negocierilor directe.